Historiku i shkurtër i
Majanca

Majanca shpk veprimtarin e filloi në vitin 1993 në Preshevë si kompani e vogël me ambicie të mëdha, duke filluar me shitjen e materialit ndërtimor në një depo.
Gjatë periudhës 5 vjecare kemi rritur potencialin edhe me një depo tjetër.

Në vitin 2000 kompania jonë ka filluar veprimtarinë në teritor e Kosovës me 4 filiale (depo) të materialit ndërtimor. Ku veprimtarinë e kemi bazuar krysesisht në Pishtinë si dhe në Fushë Kosovë.
Me kalimin e kohës më 2010 kemi zgjeruar veprimtarinë në fushën e ndërtimit të komplekseve të larta banesore kryesishtë në Fushë Kosovë dhe Prishtinë.

image

MASTERPLAST

MAJMASTER

MAJANCA PLAST

RIGIPS

Chromos SVJETLOST

MAJFLEX

PRODHIMI I PRODUKTEVE NGA MAJANCA

Prodhimi i produkteve per izolim nga materiali me kualitet ne rajon

Majanca Plast eshte nje kompani qe posedon mbi 50 puntor ne fabriken per prodhimin e materialeve izoluese