Historiku i shkurtër i
Majanca

Majanca sh.p.k veprimtarin e filloi në vitin 1993 në Preshevë si kompani e vogël me ambicie të mëdha, duke filluar me shitjen e materialit ndërtimor në një depo.
Gjatë periudhës 5 vjecare kemi rritur potencialin edhe me një depo tjetër.

Në vitin 2000 kompania jonë ka filluar veprimtarinë në territorin e Kosovës me 4 filiale (depo) të materialit ndërtimor. Ku veprimtarinë e kemi bazuar krysesisht në Prishtinë si dhe në Fushë Kosovë.
Me kalimin e kohës më 2010 kemi zgjeruar veprimtarinë në fushën e ndërtimit të komplekseve të larta banesore kryesishtë në Fushë Kosovë dhe Prishtinë.

Pasi që arritëm ne nje nivel të zhvillimit si kompani tregtare dhe ndërtimore, duke analizuar tregun vendosëm të bëjmë hapin tjetër të zhvillimit si kompani në 2016, duke filluar me një fabrikë moderne për prodhimin e folies izoluese (dimpled membrane), duke depërtuar në tregun vendor e rajonal me produkte shumë cilësore.
Në fillim të vitit 2018 kemi filluar me prodhimin e distancerave të metalit të cilët përdoren gjatë mbushjes se mureve dhe shtyllave prej betonit.
Bazuar në të kaluarën besojmë se në të ardhmen do të vazhdoj zhvillimi edhe me i lartë i kompanise sonë në të gjitha veprimtaritë.

image
PRODHIMI

Prodhimi i geomembranës

Teknologjia e fundit për prodhimin e geomembranës

Kualitet i lartë

99%

Produkt i çertifikuar

99%

Dimensione të ndryshme

99%