Наша Хисториа

 

 

Histori e shkurtër rreth kompanis sonë

Kompanija jonë fillet i ka që nga viti 1993 ku ka nisur në Preshevë
si kompani e vogël me ambicje të madha , duke filluar me shitjen e materialit ndërtimor në një depo.
Në vazhdimësi të periudhës 5 vjeçare kemi rritur potencialin edhe një depo tjeter,
Më vitin 2000 kompanija jonë ka bërë progres në teritor e Kosovës me 4 filiale (depo) per material ndërtimor.
Ku kryesisht gjinden në Prishtinë si dhe në Fushë Kosovë
Me kalimin e kohes më vitin  2010 kemi filluar ndertim te komplekseve te larta të banimit kryesishtë në Fushë Kosovë dhe në Prishtinë
Me kalimin e viteve kompanija jonë po rritet , në vitin 2016 kemi filluar me fabrikë moderne për prodhimin e folis izoluse (dimpled membrane)
si edhe në vitin 2018 kemi filluar me prodhimin e distancerave të metalit për përdorim të mureve të betonit si dhe shtyllave te betonit.